Usługi Geodezyjne

Wykonywanie pomiarów, wytyczenia i regulacja granic, tworzenie i aktualizowanie map. Wykorzystując najnowsze technologie oferujemy kompleksowy zakres usług dotyczących obsługi istniejących i projektowanych obiektów inwestycyjnych.

W czym pomagamy?

Mapy

Tworzymy mapy zasadnicze cyfrowe oraz dowolne mapy tematyczne.

Pomiary

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe (aktualizacyjne) oraz pomiary inwentaryzacyjne obiektów.

Podziały i granice

Dokonujemy podziałów nieruchomości, regulujemy i odtwarzamy przebieg granic.

Wytyczenia

Oferujemy kompleksowy zakres usług dotyczących obsługi inwestycji projektowanych obiektów budowlanych, sieci branżowych, itp.

Poproś o wycenę swojego projektu

Pomożemy Ci zrealizować Twój projekt

Firma GEO GIS od kilku lat wykonuje kompleksowo usługi geodezyjne zarówno dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, pracowni projektowych i wykonawców robót, jak i dla mniejszych przedsięwzięć naszych klientów. (budowy domów jednorodzinnych, podziały i rozgraniczenia gruntów i pomiary inwentaryzacyjne) Działalność firmy obejmuje tereny powiatów: gnieźnieńskiego, poznańskiego, wrzesińskiego, śremskiego, średzkiego i wągrowieckiego.

Posiadamy wykwalifikowany zespół pomiarowy, a także zespół opracowujący dane z pomiarów w terenie w pracach kameralnych. Dysponujemy sprzętem pozwalającym na wykonanie wszelkich prac geodezyjnych. Dysponując dalmierzami oraz zestawem do dokładnego pozycjonowania satelitarnego GPS możemy dokonać pomiarów w terenach gdzie nie została założona osnowa geodezyjna. Posiadamy doświadczenie i sprzęt pozwalający na tworzenie map numerycznych.

Wsparcie w procesie realizacji budowy domu:

„Od projektu do pozwolenia na budowę” – w tym zdaniu zawiera się cały ciąg procedur formalno-prawnych pozwalających uzyskać decyzję umożliwiającą rozpoczęcie budowy. Tworzymy projekt indywidualny lub przystosowujemy projekt gotowy do warunków miejscowych. Dokonujemy wszelkich zmian adaptacyjnych w przypadku budynku już istniejącego dostosowując go do potrzeb inwestora.

Wsparcie realizacji przyłączy branżowych do budynku:

Współpracujemy stale z projektantami sieci branżowych a także z wykonawcami tych instalacji

  • projekty przyłączy sieci wod-kan, energetycznej oraz gazowej wraz z projektami instalacji wewnętrznych
  • baza kontaktowa sprawdzonych i rzetelnych wykonawców w/w sieci (dotyczy instalacji wewnętrznych)

Lata doświadczenia

Zrealizowanych projektów rocznie

Pracujemy z wykorzystaniem najnowszych technologii

  • sporządzamy mapy do celów projektowych
  • wykonujemy pomiary geodezyjne
  • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne sieci, przyłączy branżowych i budowli
  • tyczenie budowli
  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienie kamieni granicznych
  • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych

Oprócz standardowych usług geodezyjnych nasz zespół realizuje projekt wsparcia dla klienta prowadząc go „za rękę” w procesie inwestycji budowy domu. Pomagamy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty dla odpowiednich instytucji i urzędów. Nasi Klienci otrzymują komplet informacji dotyczących wszelkich formalności jakich należy dokonać w celu realizacji swojej inwestycji, jeżeli zachodzi taka potrzeba pomagamy kompletować całą dokumentację począwszy od pozwolenia na budowę, a skończywszy na odbiorze inwestycji i złożeniu wszelkich dokumentów w nadzorze budowlanym.

Zadzwoń po wycenę

(+48) 691 592 360

Co możemy dla Ciebie zrobić ?

Nie wiesz czego potrzebujesz, brakuje Ci szczegółowych informacji, a może po prostu zwyczajnie nie masz ochoty się w to wszystko zagłębiać. Zadzwoń do nas na pewno Ci pomożemy.
Mapa zasadnicza

Jako podstawowa mapa kraju jest niezbędnym elementem dla opracowań projektów inwestycji. Treść mapy stanowią obiekty geograficzne, uzbrojenie terenu (armatura) oraz elementy ewidencji gruntów i budynków. Mapy zasadnicze sporządza się w skalach 1:500, 1:1000,

W odróżnieniu od mapy zasadniczej analogowej jest opracowana w procesie obróbki cyfrowej i odpowiedniego oprogramowania oraz przechowywana w postaci plików dyskowych w pamięci komputera. Mapa ta może być eksponowana w formie mapy tradycyjnej (na papierze lub folii) lub zapisana jako mapa wirtualna w pamięci komputera. Zalety mapy numerycznej to przyspieszenie procesu opracowania mapy, zachowanie w pliku dokładności pomiarowej, szybka reprodukcja na ploterach, łatwość sporządzania w dowolnej skali a także możliwość rozwarstwienia mapy na poszczególne nakładki tematyczne

Mapy tematyczne
W zależności od potrzeb, mapy własności gruntów, mapy uzbrojenia terenu, i inne.
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe (aktualizacyjne)
W celu zapewnienia jak najaktualniejszego stanu treści mapy zasadniczej do celów projektowych.
Pomiary inwentaryzacyjne obiektów
W celu potwierdzenia zgodnego położenia obiektu z wcześniejszymi założeniami projektowymi ( budynki, media, sieci i przyłącza branżowe, wszystkie obiekty naziemne i podziemne).
Wytyczenia

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Geodezyjne wytyczenie obiektów stanowi wyniesienie w terenie położenia projektowanych inwestycji, zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektowymi.

Podziały i granice

W zależności od przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego, dokonujemy podziałów gruntów na dowolną liczbę mniejszych działek.

Możliwość podziału jest uwarunkowana wieloma czynnikami które w zależności od sytuacji dotyczącej działki są rozpatrywane indywidualnie.

Na życzenie klientów dokonujemy również rozgraniczeń i wznowienia granic. Najczęściej na podstawie dokumentów otrzymanych z ośrodka geodezji dotyczących danej działki.

O ustaleniu granic informowane są bezwzględnie wszystkie zainteresowane strony, pisemnie za pośrednictwem poczty.

Zaufali nam